Lezingen en presentaties

WAAROM
In lezingen wil ik mensen informeren en mijn enthousiasme overbrengen over kunstuitingen die mij in contact hebben gebracht met een andere kijk op sociaal maatschappelijke kwestisch en deelgenoot maken van mijn ervaringen, waarvan ik denk dat ze belangrijk voor een ruime kijk op de plaats en betekenis van kunst in de samenleving.
WAT
Kunst is in de eerste plaats een vorm van communicatie. Communicatie in een sociale, religieuze of symbolische dimensie en context.
Kunst kan wijzen op een samenhang en identiteit van de gemeenschap (sociaal en/of symbolisch). Of een middel zijn tot communicatie met het bovennatuurlijke (religieus en/of symbolisch).
HOE
Mijn lezingen zijn behalve praten over kunst ook kijken naar inspirerende beelden door middel van een voor het thema samengestelde Power Point presentatie. Graag ga ik tijdens die bijeenkomst in gesprek met de toehoorders. Dat kan voor beide partijen, spreker en toehoorder, verrijkend zijn.
Voor een avond of (over-)dagdeel reken ik € 250,00 + reiskosten bij een reisafstand meer dan 15 km.
De duur van een bijeenkomst ligt tussen 1,5 en 2 uur. Informeel napraten is mogelijk.
Bent u geïnteresseerd informeer dan vrijblijvend naar de mogelijkheden.
LEZING 1
Eduardo Chillida en Jorge Oteiza.
Als liefhebber van het werk van de Spaans Baskische beeldhouwers Eduardo Chillida en Jorge Oteiza. Vanaf 2011 kom ik jaarlijks een of twee keer in Baskenland en voel me daar erg thuis. Ik geniet van de natuur, de mensen en de kunst.
Vanaf 2015 organiseer ik kleinschalige kunstreizen naar Baskenland en geef ik lezingen met beeld (Power Point) over de Baskische kunstenaars.
Presentatie boek Jan Franssen over Chillida
Stalen beeld van Chillida in museum Chillida-Leku
Interieur Museum Oteiza. Altijd een feest om hier weer te komen. Bijzonder gebouw in bijzondere kleuren en 3 prachtige lichtkokers op het dak zorgen voor prima daglicht.
LEZING 2
Van beeld op een sokkel naar Land Art.
Jan Franssen is gefascineerd door vorm en ruimte en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Aan de hand van een digitale presentatie vertelt hij waarom deze drie begrippen in zijn ogen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Kunst, ruimte en natuur komen in optima forma samen in Land art. Hij laat voorbeelden zien uit binnen- en buitenland en probeert de betekenis van deze kunstvorm en van kunst in het algemeen te duiden. Hij doet dit door de begrippen kunst, natuur en ruimte apart te verkennen en de onderlinge samenhang te laten zien. In een power Point presentatie krijg je een indruk van de manier waarop kunstenaars in het verleden en nu hiermee dit verbeelden.
Dialoog
Beeldend kunstenaar Jan Franssen hoopt dat er met zijn publiek een gesprek ontstaat over de betekenis die kunst kan hebben, zowel in het privédomein als in het openbare gebied.
Kunst is verbeelding van wat in een mens leeft, een reactie op de omgeving, op de samenleving. Dat alles vindt plaats op een plek die we als ruimte ervaren.
Monumento a los fueros. Eduardo Chillida